89640

Picture and drawing of a luxury house from outside

Flervåningshus

Allt du behöver för en bostadsinstallation

För att förse ett hus med en elektrisk infrastruktur som uppfyller dagens specifikationer behövs mycket mer jämfört med hur vi försåg våra hus med elektricitet och datanätverk för några år sedan. Installationen ska kunna uppfylla behoven för:

  • Hög elförbrukning på grund av allt fler eldrivna enheter i våra hem 
  • Skyddsanordningar så att strömavbrott kan lösas snabbt och automatiskt
  • Laddningsinfrastruktur för elbilar och/eller elcyklar
  • Uppsamling, distribution och lagring av alstrad energi från solpaneler 
  • Nätverkssäkerhet och kontinuitet för internetroutrar och anslutna enheter 
  • En design på kabeltillbehör som matchar hemmets interiör

 

De utmaningar vi står inför för en framtidssäkrad installation är att säkerställa att:    

  • Installationerna skyddas från blixtnedslag, elavbrott, eller om de inte är tillräckligt utrustade för en topp i elförbrukningen
  • Du kan lita fullständigt på säkerhetssystemen i ditt hem när det gäller larm, åtkomstkontroll, brandvarnare och annat 
  • Installationen bidrar till en lägre energikonsumtion till och med för ett energineutralt hus
  • Alla förebyggande åtgärder finns på plats och installationsstandarder följs för att förebygga brandincidenter i installationen
Installer testing the power level of a power socket in a home

Förutom vårt erbjudande om ett smart hem (länk till sidan om anslutet hem) för att säkra och styra ditt hem, spara energi och erbjuda mer komfort, erbjuder vi ett komplett el- och nätverkssystem för varje enskilt hem.  Från elcentralen ända ner till varje enskilt rum utrustar vi ditt hus som du vill ha det! 

Our offer for individual houses