89646

Production line in a factory

Lätt industri

Reducera risken för stillestånd till ett minimum

I alla produktionsanläggningar är det avgörande att bearbetningen inte avbryts.  Kostnader som beror på strömavbrott är enorma och kan leda till avsevärd skada på maskiner och utrustning. I alla industriinstallationer är därför en oavbruten eltillförsel av hög kvalitet det viktigaste. 

Dessutom stöds hanteringen och kontrollen ytterligare av dataanalys. Därför är datanätverket, efter strömförsörjningen, också en avgörande del när det handlar om att optimera produktionsprocesser och energihantering. 

En annan utmaning som industrier står inför, förutom en oavbruten bearbetningsprocess, är att kunna anpassa maskinparken. 

 

  • Produktionsplaneringen måste kunna ändras
  • Om produktionen måste struktureras om bör stilleståndstiden vara så kort som möjligt
  • I det långa loppet är den totala ägandekostnaden avgörande för valet av installation, eftersom underhållet av installationen är en kritisk beslutspunkt

Vi på Legrand har ett komplett erbjudande för el- och nätverkslösningar för maskinparker, monteringsanläggningar, laboratorier, testanläggningar osv. 

Busbar and cable tray in a light industry facility

Vårt lätta industri erbjudande