89647

Cherry tomatoes calibrated in a food industry plant

Livsmedel och drycker

Hygien under alla omständigheter

Inom livsmedels- och dryckesbranschen är huvudfienden föroreningar, virus och fel vid bearbetningen av livsmedel.  Du måste till hundra procent kunna lita på de förhållanden under vilka du organiserar din process, och el- och nätverksinstallationen är en grundläggande del av detta.

 

Utöver de hygieniska förhållandena:

  • Måste produktionsplaneringen vara möjlig att ändra vid stora säsongsbetonade efterfrågeökningar
  • Om produktionen måste struktureras om bör stilleståndstiden vara så kort som möjligt
  • I det långa loppet är den totala ägandekostnaden avgörande för valet av installation, eftersom underhållet av installationen är en kritisk beslutspunkt
Production of chocolate rice biscuits in food industry plant

Våra lösningar uppfyller hygienstandarder till fullo. Dessutom kan du på grund av vår världsomspännande närvaro garantera samma förhållanden på dina fabriker oavsett var du bearbetar dina produkter! 

Vårt erbjudande för livsmedels- och dryckesindustrin