89648

Service engineers walking outside in petro-chemical plant

(Petro) kemisk industri

Säkerhet under alla omständigheter

Från traditionella kraftverk med fossilbränsle till kemiska anläggningar är alltid robusta och säkra installationer av högsta prioritet.

Något som aldrig få negligeras i ansträngningarna efter ständigt förbättrad effektivitet, minskade kostnader och förbättrad produktprestanda är anläggningens säkerhet. 

När säkerheten sätts främst bör installationen även:

  • utformas så att modifieringar alltid kan göras (både under som ovan jord) 
  • göra det enkelt att inspektera och rengöra installationen
  • minimera så mycket som möjligt av oförutsedda underhållsstopp på grund av felfunktion 
  • vid det första uppförandet kunna installeras snabbt och effektivt

För installationer av denna karaktär krävs starka och robusta lösningar och det är just vad Legrand har.

Industrial petro-chemical plant

Vårt erbjudande för (Petro) kemisk industri