90747

Tunnel

Infrastruktur (tunnlar och broar)

Tunnlar och broar är mer än sten, tegel och metall 

Tunnlar och broar har idag ibland upp till 50 komponenter i de tekniska installationerna. Det handlar om allt från nödfallssystem, övervakning, ventilation till system för hantering av (grund)vatten, vilket innebär att en tunnel eller bro är fullt utrustad med teknik.

Lokala installationsstandarder för tunnlar och broar bestämmer:

  • Den lägsta krävda ljusnivån
  • Mekanisk ventilationskapacitet (tunnlar)
  • Nödutgångsskyltning 
  • System för att kunna ringa nödnummer
  • Ljudinstallation (om tillämpligt)
  • Övervakning av programvaras prestanda 
  • Systembegärd stängning av tunneln 
  • Och mycket annat
Tunnel with utility lines

Den krävda nivån för eldistribution och nätverksstruktur är därför ganska betydelsefull och har höga standarder avseende användbarhet.

 End of tunnel with day light

Vårt erbjudande för infrastrukturprojekt