90733

Modern car park with excellent level of lighting

Bilparkering

Bilparkeringar som omvandlar parkeringsplatser till mobilitetscenter

Oavsett om du vill parkera bilen, ladda ditt elfordon eller använda en central bil pool kommer bilparkeringar att göras om till mobilitetscenter som tillgodoser efterfrågan. Detta har en stor påverkan på eldistributionskraven och nätverksstrukturen. Betalsystem och åtkomstkontroll måste byggas ut enligt de servicekoncept som erbjuds.  Energieffektivitet är avgörande för att hålla kostnaderna under kontroll och för att säkerställa att strömnivåerna vid laddningspunkterna distribueras jämnt.

De utmaningar vi står inför är att göra våra bilparkeringar: 

  • Redo att erbjuda mobilitetstjänster 
  • Kapabla att hantera elförbrukningstoppar utan att det påverkar intilliggande detaljhandels- eller kontorsbyggnader
  • Cirkulära, så att material kan återanvändas vid slutet av deras livscykel

Vi på Legrand är glada över att mobiliteten utvecklas och vill bidra med våra el- och nätverkslösningar så att de passar dina projekt!

Car mobility center in car park

Our car park offer