90731

Couple deciding on purchasing a smartphone in a shop

Detaljhandel

I konkurrens med e-handeln måste detaljhandeln erbjuda mer för att locka till sig kunder!

Det står klart att detaljhandeln känner av konkurrensen från nätbutikerna.  Å andra sidan inser även rena näthandlare att en fysisk butik ibland behövs för att hjälpa kunden när den ska handla.  Lägg därtill utvecklingen av AR (förstärkt verklighet) och VR (virtuell verklighet) samt en mängd andra tekniker så är det lätt att förstå att dagens butiker kommer att förändras i grunden. 

Vi behöver högpresterande detaljhandelsytor som är smarta från grunden och som har elsäkra elinstallationer och datanätverk så att nya tekniker enkelt kan integreras för att förbättra kundupplevelsen.

De utmaningar vi står inför är att göra detaljhandelsytorna:    

  • Flexiblare och snabbt anpassningsbara för nya tekniker
  • Smartare genom att använda big data för att få kunskap om besökarnas uppträdande så att detaljhandelns ytor kan optimeras
  • Felsäkra nätverk och eldistribution

Vi på Legrand är redo att möta dessa utmaningar tillsammans med dig genom att erbjuda flexibla och skalbara lösningar.

Large shopping mall with big data everywhere

Vårt detaljhandelserbjudande