90732

Hospital room with visitors, doctor and patient

Sjukvård

Att stödja patientens välbefinnande och sjukhusets personaleffektivitet

Elektrisk och digital infrastruktur har aldrig tidigare spelat en så viktig roll när det gäller att leverera bättre vård som idag. Framtidens sjukhus kommer att utformas med mer fokus på att uppfylla patientbehov, optimera patientupplevelsen och att vara flexibla för omstrukturering vid en nödsituation, t.ex. som vid utbrottet av Covid-19.

De utmaningar vi står inför är att göra sjukhusbyggnaderna:  

  • Mer flexibla redan i den initiala uppbyggnadsfasen
  • Bidragande till patientens läkningsprocess
  • Cirkulära, så att material kan återanvändas vid slutet av deras livscykel  

Vi på Legrand brinner för att hålla infrastrukturen sund och stark. Våra smarta och lätt installerade system och produkter maximerar sjukhuspersonalens förmågor samtidigt som energi- och verksamhetseffektivitet förverkligas.

Staff in corridor of a hospital

Our healthcare offer