Företagsetik

Affärsetisk förhållningssätt

Att utöva affärsetik kräver först och främst en medvetenhet om frågan. Det är därför viktigt att ge våra anställda utbildning.
Det är därför Legrand genomför åtgärder för att säkerställa att anställda som kan stöta på riskfyllda situationer kommer att vara väl förtrogna med regler för affärsetik, vilket minskar sannolikheten för brott mot rättvis konkurrenslagstiftning, korruptionsbekämpning, penningtvätt eller exportkontrollregler. Besök vår hemsida för mer information om vår affärsetik.

Ladda ner efterlevnadsåtagandet från Legrand Scandinavia